• Die betekenis van Geloftedag 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes for an address on the meaning of the Dingaan's Day covenant, read at a Dingaan's Day Festival, Sand River, 16 December 1953.
  • Die boodskap van Dingaansdag 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Paper on the message of Dingaan's Day, read at a Dingaan's Day Festival, McGregor, 16 December 1939.
  • Die gevare van ons oorwinning 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on Dingaan's Day and the history and future of the Afrikaner, Uitenhage, 14 December 1957.
  • Ontstaan van die Gelofte 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Paper on the Dingaan's Day covenant, read at a Dingaan's Day Festival, Groote Schuur, 16 December 1946.
  • Oor die Dingaansdag-gelofte 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Paper on the Dingaan's Day covenant, read at a Dingaan's Day Festival, Cradock, 16 December 1942.
  • Wat beteken die Gelofte vir ons? 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Summary of an address on the meaning of the Dingaan's Day Covenant, read at Paardekraal, 16 December 1965.