• Die boodskap van ons wapen 

      Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
      Notes for an address on the crest of the KJV (Nederduitse Gereformeerde Kerkjeugvereniging) delivered at a KJV Congress, Stellenbosch, 9 July 1969.