• Tyd en geskiedenisbeeld 

      Van Jaarsveld, Floris Albertus, 1922-1995 (1954-04)
      A methodological-critical investigation into the work of Dr. W.J. Leyds.