• Die blye boodskap 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Naudé's inaugural sermon held at Wellington Dutch Reformed Church as a special event.
  • Die dinge wat bly 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Sermon held at Wellington Dutch Reformed Church entitled, "Things that remain".
  • Geloof 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Sermon held at Eloffsdal Pretoria entitled, "Faith".
  • Die geloof: die geheimekrag van ons lewens 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Sermon held at Wellington Dutch Reformed Church, "The faith: the secretive power of our lives".
  • Die geloofstryd van die Christen 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Sermon held at Wellington Dutch Reformed Church entitled, "The religious struggle of the Christian".
  • Die grootste oorwinning 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Sermon held at Wellington Dutch Reformed Church entitled, "The greatest victory".
  • Sal hy geloof vind? 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Sermon held at Wellington Dutch Reformed Church entitled, "Will he find faith?".