• Elegy 

      Grove, Stefans, 1922
      Inscription on cover: "'Net een het deur die nag toe die dodefees luid by die bierpotte was langs die stil Koki gesit en met pluksels gras sy liggaam gereinig waar hy gebreek was en bevuil deur Raka die bose; en sy het nie ...