• Voorwaarden der concessie 

      Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij (Amsterdam : Stoomdrukkerij Ellerman, Harms & Co., 1890-06-25)