• Die Christen doop en sy betekenis 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptism sermon held at Olifantsfontein entitled, "The Christian baptism and its meaning".
  • Conflicting loyalties 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptismal sermon held at Alexandria entitled, "Conflicting loyalties".
  • Doop : ouer, kind en God 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptismal sermon held at Auckland entitled, "Baptism: parent, child and God".
  • Die eerste dissipels 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptism sermon held at Pretoria East entitled, "The first disciples".
  • Gee ag op die arme 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Church work with the poor and baptismal sermon held at Potchefstroom entitled, "Pay attention to the poor".
  • Geroep tot gemeenskap 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptismal sermon held at Aasvoëlkop entitled, "Called to community".
  • Die heerlikheid van die Here 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptism sermon held at Pretoria East entitled, "The glory of the Lord".
  • Jesus ook genooi 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptism sermon held at Wellington Dutch Reformed Church entitled, "Jesus also invited"
  • Die kerk : sy wese en oorsprong 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptism sermon held at Irene entitled, "The church : its being and origin".
  • Ons daaglikse brood 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptismal sermon held at Pretoria East entitled, "Our daily bread".
  • Opvoeding, ouer, kind en doop 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptismal sermon held at Potchefstroom entitled, "Education, parent, child and baptism".
  • Twee mans met 'n boodskap 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptismal sermon held at Aasvoëlkop entitled, "Two men with a message".
  • Verbly julle in die Here 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptism sermon held at Aasvoëlkop entitled, "Rejoice in the Lord".
  • Volkome blydskap 

   Naude, Beyers, 1915-2004
   Baptismal sermon held at Pretoria East entitled, "Full joy".