• De groot-Nederlandsche Gedachte 

      Es, Willem Johan Louis van, 1886-1943 ('s-Gravenhage : Nieuwe Uitgevers-Maatschappij, 1918)
      Dutch pamphlet on the solidarity of all speakers of the Dutch language.