• De zending van Dr. H.F. Jonkman 

      Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging; Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging (Utrecht : J.L. Beijers, 1883-06-16)
      Report of Dr H.F. Jonkman's visit to South Africa in 1883.