• De zending van Dr. H.F. Jonkman 

   Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging; Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging (Utrecht : J.L. Beijers, 1883-06-16)
   Report of Dr H.F. Jonkman's visit to South Africa in 1883.
  • Zijn de boeren vijanden der zending 

   Spoelstra, C. (Cornelis), 1860-1918 (Zwolle : H. Tulp, 1901)
   Address delivered by C. Spoelstra, regarding the Boers' hostility towards mission work, at Zwolle (Holland), 18 October, 1900, to the Ministers’ Missionary Association in the provinces of Overijsel and Drente.
  • De zoogenaamde Matabelen-oorlog 

   Valter, M. P. C. ([Amsterdam : s.n.], 1915)
   A fragment of the biography of Cecil John Rhodes and his role in the Matabele war.
  • Zuid-Afrika 

   Visscher, Joh. (Johannes); Visscher, Joh., 1872-1945 (Amsterdam : S.L. Van Looy, 1907)
   Map and information on trade and commerce in South Africa, 1907, including statistics.
  • Zuid-Afrika in de Letterkunde 

   Kalff, Gerrit, 1856-1923 ([Leiden : s.n.], 1914-09)
   Reprinted from: "Vragen des Tijds".
  • Zuid-Afrika zoo als het thans bestaat 

   Oordt, J. W. G. van (Jan Willen Gerbrand), 1826-1904 (Amsterdam : P.N. Kampen & Zoon, 1897)
   The situation in South Africa in 1897.
  • Zuid-Afrika's bondgenoot 

   Broekhuizen, H. D. van (Herman Dirk), 1872-1953 (’s-Gravenhage : G.J. Van Peursem, 1901-01-03)
   Speech delivered by Pastor H.D. van Broekhuizen, in the Oude Kerk, Scheveningen on Thursday, 3 January, regarding the dreadful war.
  • Zuid-Afrika's vertrouwen 

   Broekhuizen, H. D. van (Herman Dirk), 1872-1953 (Amsterdam : G.D. Bom, 1900)
   Address on the South African war delivered in Amsterdam and Nijmegen.
  • Het Zuid-Afrikaansch Museum te Dordrecht 

   Kouwenaar, J. L. (Amsterdam : N.J. Boon, 1902-09)
   Reprinted from: "Boon's Geïllustreerd Magazijn", September 1902.
  • Een Zuid-Afrikaansch staatsman-financier 

   Valter, M. P. C. (1911)
   Dutch pamphlet on the life of Cecil Rhodes, South African statesman and financier.
  • De Zuid-Afrikaansche Oorlog en de Haagsche Vredesconferentie 

   Have, O. ten; Boer, L. M. de; Janssen, P. A. (Brummen : V.V.V., 1900-04)
   Contents: Eene stem des volks [gedicht] / L.M. de Boer -- Oorlog Transvaal-Engeland -- Vivat de Wereldbond! Waarom oorlog? [gedichten] / P.A. Janssen, 1899.
  • De Zuid-Afrikaansche Oorlog en de Haagsche Vredesconferentie 

   Have, O. ten; Boer, L. M. de; Janssen, P. A. (Brummen : V.V.V., 1900-04)
   Contents: Eene stem des volks [gedicht] / L.M. de Boer -- Oorlog Transvaal-Engeland -- Vivat de Wereldbond! Waarom oorlog? [gedichten] / P.A. Janssen, 1899.
  • De Zuid-Afrikaansche quaestie 

   Schreiner, Olive, 1855-1920
   Translation of "The South African question". Bijvoegsel tot de "Volksstem" van Vrijdag 16 Juni 1899.
  • De Zuid-Afrikaansche Republiek en Rhodesia 

   Muller, Hendrik Pieter Nicolaas, 1859-1941 (’s-Gravenhage : W.P. Van Stockum & Zoon, 1896)
  • Een Zuid-Afrikaansche zeemacht 

   Rovers, J. H. (Amsterdam : J.H. De Bussy, 1900)
   Suggestions for the establishment of a South African navy and other means of helping the country during the South African war.
  • Die Zukunft Deutsch-Sudwestafrikas 

   Hartmann, Georg (Berlin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1904)
   German pamphlet on the future of German South West Africa.
  • Zur Transvaalbahnfrage 

   Kaufmann, Wilhelm, 1858-1926 (Berlin : Siemenroth & Troschel, 1901)
   Pamphlet regarding railroads in Transvaal.
  • De Zuster-Republieken in Zuid-Afrika 

   Wormser, J. A. (Johan Adam), 1807-1862 (Amsterdam : Het Tijdschrift Eigen Haard, 1899)
   Descriptive, illustrated pamphlet on South Africa.
  • Zwarte tijden 

   Cornelis, H. W. (Utrecht : C. Snoek, 1902)
   Pamphlet on the South African war.