• Psalm 42 

      Grove, Stefans, 1922
      Manuscript. "O my siel, waarom so onrustig? En wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig as die vyand jou bestry? Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk."