• Tuin 

      Grove, Stefans, 1922
      Manuscript score. "Vir Leona Eksteen - in ruil vir 'n trui".