• Drie geestelike liedere vir koor, met orrelbegeleiding 

      Grove, Stefans, 1922
      Manuscript score. Psalm 18 (SATB): 'Ek het U hartlik lief' -- Gesang 303 (soprano): 'Bewaar ons, Vader, deur U Woord' -- Gesang 113 (SATB): 'Hoe glansryk blink die môrester'. "Vir die N.G. Gemeente, Burgerspark, Pretoria".