• Vryheidsdeputasie, 1919 

      Unknown author
      Lede van die Vryheidsdeputasie, 1919. Voor, v.l.n.r.: Dr. D.F. Malan, genl. J.B.M. Hertzog, sen. A.D. Wolmarans en adv. F.W. Beyers Agter, v.l.n.r.: Dr. Gey van Pittius, dr. H. Reitz, mnre. N.C. Havenga, E.G. Jansen en ...