• Die F.A.K. 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Article on the history and achievements of the FAK organisation (Federasie vir Afrikaanse Kultuurvereniginge).
  • Die F.A.K. en sy huidige taak 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Chairman's address on the mission of the FAK. Delivered at the FAK (Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge) Congress, Bloemfontein, 7 July 1970.
  • Die F.A.K. veertig jaar : terugblik en toekomsblik 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Chairman's address reviewing the last forty years of the existence of the FAK and looking at the future of the organisation. Delivered at the FAK (Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge) Congress, Pretoria, 2 October 1969.
  • Fakulteit van Geneeskunde, Universiteit van Stellenbosch 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Paper on the history of the Faculty of Medicine and Health Sciences, Stellenbosch University, delivered as memorial lecture at the 25th anniversary of the faculty, 6 August 1981.
  • Fakulteit van Tandheelkunde : persverklaring 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Press release at the founding of the Faculty of Dentistry, Stellenbosch University, 10 May 1962.
  • Formele opening van U.S. 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address at the official opening of Stellenbosch University for the year 1969.
  • Freshman failures at university 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on first year students' failure, delivered at the Institute of Citizenship, Cape Town, 1965.
  • Fundamentele denke 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Opening address on the preservation of Afrikaner culture delivered at the ATKV (Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging) Congress, Kroonstad, 28 April 1970.
  • Funksie vir dr. en mev. B.B. Keet 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes for an address delivered at a FAK (Ferasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge) language festival in honour of Dr. and Mrs. BB Keet, Stellenbosch, 24 September 1959.
  • Geleentheidsrede by onthulling van bannelingbeeld 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address delivered at the unveiling of the "Exile" statue at the National Women's Memorial in Bloemfontein, 10 October 1983.
  • Gelofte-aflegging, Fakulteit van Tandheelkunde, U.S. 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address delivered at an oath taking ceremony, Stellenbosch University Faculty of Dentistry, 20 June 1978.
  • Geloftedag en rasseverhoudinge 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on race relations in South Africa against the background of the Day of the Covenant (Dingaan's Day), delivered in Pretoria, 16 December 1960.
  • Die Geloftekerk, Pietermaritzburg 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983 (1949)
   Manuscript of chapter 1, "Die Geloftekerk", of the book "Die Geloftekerk en ander studies oor die Groot Trek" by HB Thom, Cape Town : Nasionale Pers, 1949. This chapter discusses the issue around the Voortrekker Memorial ...
  • Gert Maritz 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Article on Voortrekker leader Gert Martiz. Includes bibliography.
  • Gesamentlike Universiteits-komitee vir Sosiologie en Maatskaplike Werk 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Welcoming address delivered at the eighteenth annual meeting of the Joint University Committee for Sociology and Social Work, Stellenbosch, 16 June 1966.
  • Die gevare van ons oorwinning 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on Dingaan's Day and the history and future of the Afrikaner, Uitenhage, 14 December 1957.
  • Die gevare van ons seepraal 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Chairman's address on the danger of complacency among Afrikaners and a call to fight for their language, culture and lifestyle. Delivered at the FAK (Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge) Congress, Bloemfontein, 2 ...
  • Godsdiens en demokrasie by die Afrikaner 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Outline for an address on religion and democracy amongst Afrikaners, delivered at a CJV (Christelike Jongeliedevereniging) meeting, Stellenbosch, 9 November 1939.
  • Graaff-Reinet 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Article on the town of Graaff-Reinet, written for the newspaper "Die Burger", 23 July 1936.
  • Graaff-Reinet II 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Article on the town of Graaff-Reinet, written for the newspaper "Die Burger", 24 July 1936.