• SABRA-Kongres 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Opening address at a South African Bureau of Racial Affairs Congress, 29 April 1958, Stellenbosch.
  • Sinode van die N.G. Kerk in Suid-Afrika 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   A message of good wishes from Stellenbosch University to the Synod of the Dutch Reformed Church in South Africa, Cape Town, 30 October 1957.
  • Skool en lewe 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Article about Thom's schooldays in Burgersdorp, what he was taught and the influence it had on his life.
  • Skool en universiteit 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on schools and universities, delivered at a graduation ceremony of the University of South Africa, 3 May 1969.
  • Sluitingsfunksie van die Kerninstituut van die Suidelike Universiteite 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address delivered at Southern Universities Nuclear Institute closing function, Faure, 31 March 1983.
  • Die staat en die universiteit : terugblik en vooruitskouing 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Paper on the history and future of the state and the university, delivered at a symposium of the University of South Africa, 18 September 1980.
  • Staat en universiteit 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on state and university delivered at the opening of the new academic year, University of Port Elizabeth, 5 February 1982.
  • Staatkundige invloede van die Calvinisme 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on the political influences of Calvinism, delivered in Stellenbosch before the "Calvinistiese Bond", 3 September 1940.
  • Stigting van Akademiese Vereniging 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes for a talk on the founding of an academic society in Stellenbosch, 18 June 1959.
  • Strominge in die onderwys : merkwaardige bevindinge 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Article on new directions in education with specific reference to education in the United States. Written for "Die Huisgenoot" magazine, March/April 1973.
  • Die studentevoorligtingsdiens aan die Universiteit van Stellenbosch 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Paper on the importance of a student counseling service at Stellenbosch University.
  • Suid-Afrikaanse Buro vir Rasseaangeleenthede (SABRA) 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Lecture and lecture notes on the establishment of the South African Bureau of Racial Affairs, its role, meaning and the role of the Afrikaner Broederbond with regards to SABRA. Delivered in Bloemfontein, 10 November 1948.
  • Suid-Afrikaanse Kroniek, 1948 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Chronicle of main events regarding historiography in South Africa in 1948, including studies undertaken and books published.
  • Suid-Afrikaanse Kroniek, 1949 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Chronicle of main events regarding historiography in South Africa in 1949, including studies undertaken and books published.
  • ’n Suid-Afrikaanse onderwysersraad 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Paper on a South African Education Council delivered at the Annual Meeting of the Free State Teachers Association, Bloemfontein, 8 September 1972.
  • Taak en doel van die universiteit : universitere en akademiese vryheid 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Paper on the duty and purpose of the university in South Africa focusing on academic freedom. Delivered at the Annual General Meeting of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 30 June 1967. Includes second version.
  • Die taak en plek van die A.T.K.V. in die Republiek 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on the role of the ATKV (Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging) in the Republic of South Africa. Delivered at the 33rd ATKV Congress, Kimberley.
  • Die taak van die Afrikaner Broederbond onder die huidige tydsomstandighede 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Chairman's address at the annual Afrikaner Broederbond Council ("Bondsraad") meeting in Bloemfontein, 30 September 1958. Address focuses on the mission of the Afrikaner Broederbond.
  • Tandheelkunde aan U.S. : die begin 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Paper on the history of Stellenbosch University Faculty of Dentistry delivered at the faculty jubilee, 24 June 1981.
  • Terug en vorentoe 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Prof Thom looks back at his career at Stellenbosch University. Written for the student newspaper, "Die Matie", July 1969.