• Oor gevorderde grade 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on advanced university degrees delivered at graduation ceremony, University of Pretoria, 12 September 1980.
  • Die oorgang van die skool na die universiteit 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Paper on the transition between school and university, delivered at the 62nd Congress of the South African Teachers’ Association, Stellenbosch, 29 June 1966. The Congress formed part of the centenary programme of Stellenbosch ...
  • Oorhandiging van skildery van dr. D.F. Malan 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes for an address on the occasion of the presentation of a portrait of DF Malan to Stellenbosch University by the artist RP (Roy) Reynolds, 23 October 1957.
  • Oorspronklike apartheidsdenke 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes for a lecture on the original thinking behind apartheid.
  • Opening : kortkursus in kerkmusiek 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes for an address at the opening of a short course in church music, presented at Stellenbosch University Conservatory of Music, 1 October 1962.
  • Opening : werk van U.S. kunsstudente 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes for an address at the opening of an exhibition of Stellenbosch University students' art, 7 October 1969.
  • Opening van Langverwag, Stellenbosch : onderneming van Kruithuis Ingelyf 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address at the opening of Langverwag, Stellenbosch.
  • Opening van nuwe gedeelte van Opvoedkunde-gebou 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address at the opening of a new section of the Education building, Stellenbosch University, 24 June 1957.
  • Opening van U.S. Kunsmuseum 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes for an address at the opening of the Stellenbosch University Art Musuem, 26 February 1969.
  • Opening voltydse kursus in M.B.A. 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes for an address at the launch of the full-time MBA course at Stellenbosch University Business School, Bellville, 1 February 1968.
  • Opening, Sewende Kongres oor Liggaamlike Opvoeding 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Opening address at the Seventh Congress of Physical Education, Stellenbosch University, 18 December 1957.
  • Openingsaand Musiekfees 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Opening address at music festival in honour of the 50th anniversary of the Conservatory for Music, Stellenbosch University, 3 June 1955.
  • Ouer en onderwyser 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on the role of parents and teachers in education, delivered as opening address at the 72nd General Meeting of the Transvaal Teachers Association, Pretoria, 8 May 1970.
  • Ouerplig in die onderwys 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on the role of parents in education, delivered at a school board symposium, Allemanskraal, 20 March 1972.
  • ’n Paar gedagtes oor Stellenbosch as volksuniversiteit 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Article debating the idea of Stellenbosch University as a university for the Afrikaner people. Written at the request of JJ Oosthuyzen.
  • Perspektief op apartheid 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes for a lecture giving a perspective on apartheid.
  • Perspektiewe op ons taal 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Notes and text for a paper on the Afrikaans language, delivered at the Afrikaans Language Festival, Cradock, 22 September 1975.
  • Die plek van die kollege vir gevorderde tegniese onderwys in ons onderwysspektrum 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Address on the role of advanced technical education in the South African education system, delivered at a diploma ceremony, Pretoria, 19 May 1973.
  • Die plek van ons ekonomiese strewe in die patroon van ons kultuurlewe 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   Chairman's address at the annual Afrikaner Broederbond Council ("Bondsraad") meeting 1956. The address focuses on the economic aspirations of the Afrikaner.
  • Politieke driehoek, 1947-1948 : Malan, Strijdom, Havenga 

   Thom, Hendrik Bernardus, 1905-1983
   The 6th J.B.M. Hertzog memorial lecture delivered in Stellenbosch, 26 April 1976, before the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. The lecture focuses on South African politics 1947-1948, specifically the political ...